Ο Βελτιωτής καυσίμου BENS είναι μια Ελληνική παγκόσμια πατέντα, μοναδική στο είδος.

Είναι ένας ηλεκτρονικός βελτιωτής καυσίμου που βοηθά στην καλυτέρευση του ψεκασμού και της καύσηςτης βενζίνης και του πετρελαίου.

Είναι ένα προϊόν μακροχρόνιας έρευνας, που για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά εξαρτήματα προερχόμενα από την αεροδιαστημική τεχνολογία.

Αποφεύγοντας τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα που προξενούν τα μαγνητικά πεδία, προκαλεί καλύτερη καύση, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης από 15% έως 35% σε οχήματα και 20% έως 45% σε καυστήρες, τη μείωση των καυσαερίων από 40%έως 90%, την αύξηση της ροπής από 0.50kgr έως 2.50kgr, την αύξηση της ιπποδύναμης από 5%έως 7%, κα.

.

Επωνυμία: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε.
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚH PLUS
Έδρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 226 ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΚ: 54628
Αριθμός ΓΕΜΗ :158784904000
Εταιρικό Κεφάλαιο : ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε. 30.000,00€
Εταίροι:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 98,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010,
ΣΥΝΑΕΔΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΟΥ, 2,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΚΡΗΤΗΣ 8, Τ.Κ54645.

Διαχειριστής:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010.