ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 225 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54628
ΤΗΛ: 2310 556980, 2310 556981 FAX: 2310 556868
www.chalko.gr
- info@chalko.gr
m-service