Ο Βελτιωτής καυσίμου BENS συνοδεύεται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, γίνεται άμεσα ολική αντικατάσταση και όχι επισκευή της.

m-service