Διαλέξτε από το αριστερό μενού την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει, ώστε να διαβάσετε ή ακόμα και να κατεβάσετε τις οδηγίες τοποθέτησης του Βελτιωτή καυσίμου BENS.

Σε περίπτωση που τυχόν έχετε την παραμικρή απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας.

Επωνυμία: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε.
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚH PLUS
Έδρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 226 ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΚ: 54628
Αριθμός ΓΕΜΗ :158784904000
Εταιρικό Κεφάλαιο : ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε. 30.000,00€
Εταίροι:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 98,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010,
ΣΥΝΑΕΔΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΟΥ, 2,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΚΡΗΤΗΣ 8, Τ.Κ54645.

Διαχειριστής:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010.