ΚΩΔΙΚΟΙ : D80, D90.

Οδηγίες τοποθέτησης για χρήση σε καυστήρες.

 

Βημα 1ο :Στερέωση συσκευής.

Αναζητήστε το σωληνάκι παροχής καυσίμου1. Στερεώστε τη συσκευή (μαύρο κουτί), με δεματικά από το πίσω μέρος της, πλησίον του σωλήνα παροχής καυσίμου, σε οποιοδήποτε σημείο είναι εφικτό εκτός του ίδιου του σωλήνα παροχής, σε απόσταση μικρότερη των 20cm από το τύλιγμα.

 

Βήμα 2ο : Τύλιγμα ¨κεραίας¨.

Τυλίξτε το μονό καλώδιο σαράντα (40) στροφές εξωτερικά και γύρω από το σωληνάκι παροχής καυσίμου2, μετά το φίλτρο και πριν την αντλία, σε οποιαδήποτε θέση, στερεώνοντας το με δεματικά στην αρχή και στο τέλος του τυλίγματος. Αφού τελειώσετε, κόψτε το καλώδιο που περισσεύει και μονώστε την άκρη του. Προσέξτε, 20cm πριν και 20cm μετά το τύλιγμα, να μην ακουμπάει στο πάτωμα ή σε τοίχο ο σωλήνας παροχής καύσιμου με τύλιγμα, δηλαδή να μη γειώνεται. 

 

Βήμα 3ο : Σύνδεση με το ρεύμα (Δυο διαφορετικοί τρόποι).

Α  ) : Τοποθετήστε το καλώδιο με το μετασχηματιστή, σε πρίζα με ρεύμα (220v).

Β3) : Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή με το διακόπτη του λέβητα, έτσι ώστε η συσκευή να τροφοδοτείται με ρεύμα (220v) όταν είναι σε λειτουργία ο λέβητας.

 

 

Βήμα 4ο : Λειτουργία συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι άναψε η ενδεικτική λυχνία (λαμπάκι), στο πάνω μέρος του μαύρου κουτιού. Πλησιάστε και ακουμπήστε το δοκιμαστικό στο τύλιγμα. Βεβαιωθείτε πως ανάβει η κόκκινη λυχνία του δοκιμαστικού, ενώ παράλληλα ακούγεται ο χαρακτηριστικός του ήχος. Η συσκευή είναι σε λειτουργία.

 

Μη διστάσετε για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή απορία, να απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας.

 

Επεξηγήσεις :

1 : Σωληνάκι εισόδου καύσιμου στον καυστήρα, ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όχι το σωληνάκι της επιστροφής του καύσιμου στο ντεπόζιτο.

2 : Ως μονό σπιράλ, η μια σπείρα διπλά στην άλλη.

3 : Προτεινόμενη χρήση.

 

Κατεβάστε τις οδηγίες τοποθέτησης για οχήματα σε εκτυπώσιμη μορφή pdf, κάνοντας κλικ εδώ (816KB).

m-service