Ο Βελτιωτής καυσίμου BENS έχει στην κατοχή του μια σειρά από πιστοποιήσεις για την αποτελεσματικότητα, καθώς και για την ασφάλειά της συσκευής. Παρακάτω, σας παραθέτουμε τρεις από τις πιο σημαντικές.

Από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, υπάρχει το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας,το οποίο πιστοποιεί τη λειτουργία και την μοναδικότητα  παγκοσμίως, της συσκευής.

Κάνοντας κλικ εδώ (846KB), μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf, μέρος του αρχείου από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Όσον αφορά την οικονομία καυσίμου, τη μείωση των καυσαερίων, την αύξηση της ροπής και της ιπποδύναμης, το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, με έλεγχο και τελική έκθεσή του βεβαιώνει τα θετικά αποτελέσματα.

Κάνοντας κλικ εδώ (596KB), μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf, μέρος του αρχείου από το ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

Όσον αφορά την ασφάλεια της συσκευής και το αν επηρεάζει άλλα μέρη του οχήματος, παρά μόνο το καύσιμο, την πιστοποίηση την έκανε η πλέον ειδική εταιρία, η EMC ΕΛΛΑΣ (θυγατρική εταιρεία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, ΕΑΒ) η οποία ειδικεύεται στον κλάδο.

Κάνοντας κλικ εδώ (4.13MB), μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf, το αρχείο από την EMC.

Σε μικρό χρονικό διάστημα, θα είμαστε σε θέση να αναρτήσουμε και πιστοποιήσεις από επιστημονικούς ελέγχους που γίνονται στο εξωτερικό, από τους κατά τόπους συνεργάτες μας.

m-service