Επωνυμία: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε.
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚH PLUS
Έδρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 226 ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΚ: 54628
Αριθμός ΓΕΜΗ :158784904000
Εταιρικό Κεφάλαιο : ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε. 30.000,00€
Εταίροι:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 98,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010,
ΣΥΝΑΕΔΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΟΥ, 2,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΚΡΗΤΗΣ 8, Τ.Κ54645.

Διαχειριστής:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010.