Διαλέξτε από το αριστερό μενού την κατηγορία εφαρμογής που σας ενδιαφέρει ή από το επάνω και το κάτω μενού την μάρκα αυτοκινήτου, για να δείτε μερικές από τις τοποθετήσεις του Βελτιωτή καυσίμου BENS που έχουν γίνει από την εταιρία μας.

Σημείωση : Οι αριθμοί των πινακίδων από τα οχήματα είναι σβησμένοι, λόγω προσωπικών δεδομένων. Οι πρωτότυπες φωτογραφίες βρίσκονται στο αρχείο μας, στην έδρα της εταιρίας μας.

 
Επωνυμία: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε.
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚH PLUS
Έδρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 226 ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΤΚ: 54628
Αριθμός ΓΕΜΗ :158784904000
Εταιρικό Κεφάλαιο : ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ PLUS Ι.Κ.Ε. 30.000,00€
Εταίροι:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 98,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010,
ΣΥΝΑΕΔΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΟΥ, 2,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΚΡΗΤΗΣ 8, Τ.Κ54645.

Διαχειριστής:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΡΟΔΩΝ 15Α, ΠΕΥΚΑ, Τ.Κ 57010.